Liên hệ mua hàng. nhấn vào nút dưới
Liên hệ mua hàng. nhấn vào nút

Phụ kiện

Bảo vệ cẳng tay Bicaster

250,000

Bảo vệ tay cơ bản

150,000

Cần thăng bằng Sanlida X9

990,000

Chân chống cung Compound Sanlida X10

320,000

Chân chống cung Sanlida X10

390,000

Clicker Sanlida X10

500,000

Cò kéo cung Cupid Archery

750,000

Cục chống rung

200,000

Dây mồi lắp cung

190,000

Găng tay bắn cung 3 ngón

300,000

Máy dán cánh tên

500,000

Plunger

350,000

Quiver Accmos

450,000

Quiver đựng tên

300,000

Rest kê tên Ameyxgs Archery

350,000

Tab kéo cung Bicaster Archery

300,000

0888571999